продукт

 • OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  OLYHEXAMETHYLENE BIGUAIDINE HYDROCHLORIDE (PHMB)

  PHMB е нов вид многофункционален бактерициден и бактериостатичен полимер. Това ще доведе до йонизация във воден разтвор. Хидрофилната му част съдържа силно положително електричество. Той може да абсорбира всички видове бактерии и вируси, които обикновено са отрицателно електричество, да влезе в клетъчната мембрана, да инхибира синтеза на липозоми в мембраната, да причини смъртта на клетката и да постигне най-добрия бактерициден ефект.

  CAS: 32289-58-0
  Молекулярна формула: (C8H17N5) n.xHCl молекулно тегло: 433.038
  Молекулярна структура: